strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/np/ ----------------
 Nowele Prusa
      Nowele Prusa | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Lublina
b) Białegostoku
c) Zamościa
d) Konstancina
Rozwiązanie

Wieś opisana przez Bolesława Prusa to miejsce:
a) położone przy fabryce włókienniczej
b) położone nieopodal wielkiej aglomeracji
c) położone w centrum
d) odcięte od świata
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
W oczach narratora „Kamizelki” mężczyzna był:
a) sumienny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nieśmiały
d) pracowity
Rozwiązanie

Pan Tomasz w noweli „Katarynka” spacerował ulicą Miodową:
a) od dziesięciu lat
b) od dwudziestu lat
c) od trzydziestu lat
d) od czterdziestu lat
Rozwiązanie

Matka Antka, aby zdobyć dla syna rubla na drogę zadłużyła się u:
a) wójta
b) sołtysa
c) szynkarza
d) kowala
Rozwiązanie

„Chorą kamizelczyznę” odkupił narrator od:
a) sprzedawcy staroci
b) żony zmarłego mężczyzny
c) żydowskiego handlarza
d) sąsiada
Rozwiązanie

Domy w noweli „Antek” pokryte były:
a) dachówką
b) trzciną
c) gontem
d) słomą
Rozwiązanie

Końcowy fragment noweli „Antek” to:
a) ostrzeżenie
b) apel
c) odezwa
d) inwokacja
Rozwiązanie

Jeden z przyjaciół bohatera z noweli „Katarynka” czekał na proces w sprawie:
a) rozwodu
b) podziału spadku
c) podważenia przepisania folwarku
d) podziału majątku
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” był:
a) urzędnikiem
b) bankierem
c) lekarzem
d) adwokatem
Rozwiązanie


Narrator opowiadania „Kamizelka” przypadkiem spotkał sąsiadów:
a) na Krakowskim Przedmieściu
b) w Ogrodzie Saskim
c) w Ogrodzie Botanicznym
d) na Rynku Starego Miasta
Rozwiązanie

Mężczyzna z „Kamizelki” to:
a) nauczyciel
b) urzędnik
c) handlarz
d) krawiec
Rozwiązanie

Rolę symbolicznej granicy świata w noweli „Antka” pełni:
a) Wisła
b) wiatrak
c) most
d) wapienne wzgórze
Rozwiązanie

Prus noweli w „Kamizelka” m.in. zwraca uwagę czytelnika na:
a) niski poziom życia mieszczańskiej rodziny
b) zubożenie arystokracji
c) biedę na wsi
d) los chłopów w II poł. XIX wieku
Rozwiązanie

Wyroby Antka kupował od niego za parę groszy:
a) wójt
b) nauczyciel
c) szynkarz
d) kowal
Rozwiązanie

Siostra Antka – Rozalia – przyszła na świat, gdy bohater miał:
a) dwa lata
b) rok
c) sześć lat
d) cztery lata
Rozwiązanie

Gdy siostra Antka nagle zachorowała bohater miał:
a) sześć lat
b) osiem lat
c) dziesięć lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Akcja noweli „Katarynka” rozgrywa się w:
a) II połowie XIX wieku w Krakowie
b) I połowie XIX wieku w Krakowie
c) II połowie XIX wieku w Warszawie
d) I połowie XIX wieku w Warszawie
Rozwiązanie

Najwybitniejsi autorzy pozytywizmu czynili z dzieci bohaterów swoich dzieł by:
a) wzbudzić w czytelniku współczucie
b) ominąć cenzurę
c) odwrócić uwagę od palących problemów
d) zwrócić uwagę na krzywdę najmłodszych
Rozwiązanie

Narrator „Antka”:
a) przedstawia wieś w krzywym zwierciadle
b) nie skupia się przedstawianiu jednego punktu widzenia
c) wyśmiewa się z chłopów
d) przedstawia jednostronnie wiejski świat
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Jedno z wiejskich dzieci nauczyciel z noweli „Antek” nauczył abecadła w ciągu:
a) pół roku
b) roku
c) miesiąca
d) trzech lat
Rozwiązanie

Antek uczył się zawodu u:
a) sołtysa
b) kowala
c) szynkarza
d) wójta
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) historii Polski
c) łaciny
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Dla małej z noweli „Katarynka” przeprowadzka do nowego miejsca:
a) nie zmieniła nic w jej życiu
b) stała się inspiracją
c) stała się nieszczęściem
d) wywołała chorobę
Rozwiązanie

Gdy niewidoma dziewczynka z noweli „Katarynka” usłyszała dźwięki katarynki:
a) śmiała się
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) klaskała w ręce
d) tańczyła
Rozwiązanie

Mężczyzna z opowiadania „Kamizelka” chorował wcześniej na:
a) gruźlicę
b) zaziębienie
c) zapalenie płuc
d) anginę
Rozwiązanie

Stan bohatera „Kamizelki” znacznie pogorszył się:
a) we wrześniu
b) w sierpniu
c) w listopadzie
d) w październiku
Rozwiązanie

Antek uczył się w szkole przez:
a) trzy miesiące
b) miesiąc
c) dwa miesiące
d) pól roku
Rozwiązanie

Antka leniem i darmozjadem określała:
a) żona kowala
b) żona nauczyciela
c) matka
d) wójtowa
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) zakłócenie chronologii akcji
b) brak początku z końca akcji
c) budowa cykliczna utworu
d) budowa liniowa utworu
Rozwiązanie

Główny problem, który w noweli „Katarynka” poruszył Prus wiąże się z hasłem:
a) pracy u podstaw
b) pracy organicznej
c) filantropii
d) pokrzepienia serc
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Opiekun Domowy”
b) „Mucha”
c) „Niwa”
d) „Kurier Warszawski”
Rozwiązanie

Gdy dowiadujemy się w noweli „Katarynka” o przeszłości pana Tomasza mamy do czynienia z:
a) retrospekcją
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wsteczną projekcją
d) inwersją czasową
Rozwiązanie

Wybranką wójta okazała się piękna, bogata, młoda kobieta pochodzenia:
a) ukraińskiego
b) żydowskiego
c) romskiego
d) niemieckiego
Rozwiązanie

Po śmierci męża w noweli „Kamizelka” kobieta:
a) wynajęła służącą
b) wyprowadziła się z mieszkania
c) ponownie wyszła za mąż
d) przeprowadziła się do narratora
Rozwiązanie

Brat Antka to:
a) Wojtek
b) Michaś
c) Janek
d) Tadeusz
Rozwiązanie

Za kłamstwa małżonków z noweli „Kamizelka” należy ich:
a) ganić
b) podziwiać
c) potępiać
d) rozliczyć
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” miał:
a) dwa pokoje
b) cztery pokoje
c) sześć pokoi
d) osiem pokoi
Rozwiązanie

Matka dziewczynki z noweli „Katarynka” kupiła jej za rubla:
a) słodycze
b) trzewiki
c) lalkę
d) palto na jesień
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) botanicznym
c) filologicznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

Bolesław Prus, nazywany pisarzem chwalącym:
a) proste życie
b) biedne dzielnice
c) codzienność
d) skromność i ascezę
Rozwiązanie

Antek chciał ofiarować wójtowej:
a) krzyżyk
b) kwiaty
c) wystrugany wiatrak
d) podkowę
Rozwiązanie

„Kamizelka” opowiada przede wszystkim o:
a) romansie
b) przyjaźni
c) niezwykłej miłości
d) mezaliansie
Rozwiązanie

Kolegę, który wysłał dwóch kataryniarzy pod okna pana Tomasza, bohater noweli „Katarynka”:
a) zaprosił do restauracji
b) zwyzywał
c) pozwał do sądu
d) wyzwał na pojedynek
Rozwiązanie

W swych krótkich dziełach Prus:
a) nie ograniczał odautorskich komentarzy
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) odszedł od jednowątkowej akcji
d) nie ograniczał luźnych epizodów
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) dwanaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Dziewczynka z noweli „Katarynka” zachorowała w wieku:
a) sześciu lat
b) czterech lat
c) ośmiu lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

Uwagę Antka stale odwracały wiatraki, które widział:
a) po drugiej stronie Wisły
b) z okien swojego domu
c) z okien szkoły
d) podczas pracy u kowala
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Jan w Oleju”
d) „Marek od Tamary”
Rozwiązanie

Teoria sokoła zawdzięcza swoją nazwę noweli „Sokół” autorstwa:
a) Boccacia
b) Woltera
c) Diderota
d) Dantego Alighieri
Rozwiązanie

Narrator „Kamizelki” był:
a) pamiętnikarzem
b) handlarzem staroci
c) antykwariuszem
d) kolekcjonerem
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Nałęczowie
c) Wiedniu
d) Wiśle
Rozwiązanie

Kamizelka, którą posiada narrator:
a) symbolizowała śmierć
b) była sfatygowana
c) była jego ulubionym strojem
d) lśniła czystością
Rozwiązanie

Od północy wieś w noweli „Antek” otaczały spadziste wzgórza porosłe:
a) tarniną
b) leszczyną
c) głogiem
d) sosnowym lasem
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) nauczyciela
c) zarządcy
d) oficera
Rozwiązanie

Z niemieckiego „Falkentheorie” to teoria:
a) sokoła
b) zwięzłości
c) parapetowa
d) cebuli
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny w „Kamizelce”:
a) jest rozciągnięty w czasie
b) nie występuje
c) jest niezauwalny
d) jest wyraźnie zaznaczony
Rozwiązanie

W pokoju zajmowanym przez kobiety i dziewczynkę („Katarynka”) mieszkali przed nimi:
a) urzędnik sądowy i krawiec emerytka
b) emerytka i malarz
c) krawiec i lekarz
d) urzędnik sądowy i przwnik
Rozwiązanie

Kobieta z opowiadania „Kamizelka” całymi nocami:
a) użalała się nad swoim losem
b) płakała
c) przygotowała się do korepetycji
d) szyła
Rozwiązanie

W opowiadaniu „Kamizelka” służąca odeszła od małżeństwa :
a) w październiku
b) w lipcu
c) we wrześniu
d) w kwietniu
Rozwiązanie

Kobiety, które obserwował z okna pan Tomasz z noweli „Katarynka”:
a) pracowały w fabryce
b) zajmowały się szyciem
c) pochodziły ze wsi
d) udzielały korepetycji
Rozwiązanie

Postawa dziewczynki wobec kalectwa z noweli „Katarynka” może być odczytana jako:
a) ostrzeżenie
b) pozytywne przesłanie
c) próba pocieszenia
d) negatywny przykład
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Zakopanem
c) Lublinie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) entuzjastycznie przyjęta
b) źle przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: