Nowele Prusa
      Nowele Prusa | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Końcowy fragment noweli „Antek” to:
a) inwokacja
b) odezwa
c) ostrzeżenie
d) apel
Rozwiązanie

Najwybitniejsi autorzy pozytywizmu czynili z dzieci bohaterów swoich dzieł by:
a) zwrócić uwagę na krzywdę najmłodszych
b) wzbudzić w czytelniku współczucie
c) odwrócić uwagę od palących problemów
d) ominąć cenzurę
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604
W opowiadaniu „Kamizelka” służąca odeszła od małżeństwa :
a) w lipcu
b) w kwietniu
c) we wrześniu
d) w październiku
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Niwa”
b) „Mucha”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Narrator opowiadania „Kamizelka” przypadkiem spotkał sąsiadów:
a) na Krakowskim Przedmieściu
b) w Ogrodzie Botanicznym
c) w Ogrodzie Saskim
d) na Rynku Starego Miasta
Rozwiązanie

Narrator „Kamizelki” był:
a) pamiętnikarzem
b) kolekcjonerem
c) antykwariuszem
d) handlarzem staroci
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) łaciny
c) języka polskiego
d) historii Polski
Rozwiązanie

Matka Antka, aby zdobyć dla syna rubla na drogę zadłużyła się u:
a) kowala
b) wójta
c) szynkarza
d) sołtysa
Rozwiązanie

Gdy dowiadujemy się w noweli „Katarynka” o przeszłości pana Tomasza mamy do czynienia z:
a) retrospekcją
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wsteczną projekcją
d) inwersją czasową
Rozwiązanie

Matka dziewczynki z noweli „Katarynka” kupiła jej za rubla:
a) palto na jesień
b) lalkę
c) trzewiki
d) słodycze
Rozwiązanie


Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiśle
b) Nałęczowie
c) Zakopanem
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Brat Antka to:
a) Tadeusz
b) Michaś
c) Janek
d) Wojtek
Rozwiązanie

Bolesław Prus, nazywany pisarzem chwalącym:
a) proste życie
b) biedne dzielnice
c) codzienność
d) skromność i ascezę
Rozwiązanie

Mężczyzna z opowiadania „Kamizelka” chorował wcześniej na:
a) gruźlicę
b) zapalenie płuc
c) anginę
d) zaziębienie
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) zarządcy
c) oficera
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Prus noweli w „Kamizelka” m.in. zwraca uwagę czytelnika na:
a) zubożenie arystokracji
b) los chłopów w II poł. XIX wieku
c) niski poziom życia mieszczańskiej rodziny
d) biedę na wsi
Rozwiązanie

Po śmierci męża w noweli „Kamizelka” kobieta:
a) wynajęła służącą
b) przeprowadziła się do narratora
c) ponownie wyszła za mąż
d) wyprowadziła się z mieszkania
Rozwiązanie

Gdy niewidoma dziewczynka z noweli „Katarynka” usłyszała dźwięki katarynki:
a) klaskała w ręce
b) śmiała się
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) tańczyła
Rozwiązanie

Gdy siostra Antka nagle zachorowała bohater miał:
a) dziesięć lat
b) dwanaście lat
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Jeden z przyjaciół bohatera z noweli „Katarynka” czekał na proces w sprawie:
a) podważenia przepisania folwarku
b) rozwodu
c) podziału majątku
d) podziału spadku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610
W oczach narratora „Kamizelki” mężczyzna był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) sumienny
c) pracowity
d) nieśmiały
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny w „Kamizelce”:
a) nie występuje
b) jest niezauwalny
c) jest wyraźnie zaznaczony
d) jest rozciągnięty w czasie
Rozwiązanie

Antek uczył się w szkole przez:
a) dwa miesiące
b) trzy miesiące
c) miesiąc
d) pól roku
Rozwiązanie

Kamizelka, którą posiada narrator:
a) była sfatygowana
b) była jego ulubionym strojem
c) lśniła czystością
d) symbolizowała śmierć
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) osiemnaście lat
c) czternaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Teoria sokoła zawdzięcza swoją nazwę noweli „Sokół” autorstwa:
a) Diderota
b) Dantego Alighieri
c) Woltera
d) Boccacia
Rozwiązanie

Narrator „Antka”:
a) nie skupia się przedstawianiu jednego punktu widzenia
b) przedstawia wieś w krzywym zwierciadle
c) przedstawia jednostronnie wiejski świat
d) wyśmiewa się z chłopów
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” miał:
a) cztery pokoje
b) sześć pokoi
c) osiem pokoi
d) dwa pokoje
Rozwiązanie

Mężczyzna z „Kamizelki” to:
a) krawiec
b) handlarz
c) urzędnik
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Wieś opisana przez Bolesława Prusa to miejsce:
a) położone nieopodal wielkiej aglomeracji
b) położone w centrum
c) odcięte od świata
d) położone przy fabryce włókienniczej
Rozwiązanie

Antek uczył się zawodu u:
a) kowala
b) sołtysa
c) szynkarza
d) wójta
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) budowa liniowa utworu
b) brak początku z końca akcji
c) budowa cykliczna utworu
d) zakłócenie chronologii akcji
Rozwiązanie

Główny problem, który w noweli „Katarynka” poruszył Prus wiąże się z hasłem:
a) pokrzepienia serc
b) pracy u podstaw
c) pracy organicznej
d) filantropii
Rozwiązanie

„Kamizelka” opowiada przede wszystkim o:
a) niezwykłej miłości
b) romansie
c) mezaliansie
d) przyjaźni
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Za kłamstwa małżonków z noweli „Kamizelka” należy ich:
a) ganić
b) rozliczyć
c) podziwiać
d) potępiać
Rozwiązanie

Z niemieckiego „Falkentheorie” to teoria:
a) sokoła
b) parapetowa
c) cebuli
d) zwięzłości
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” był:
a) lekarzem
b) adwokatem
c) urzędnikiem
d) bankierem
Rozwiązanie

Dziewczynka z noweli „Katarynka” zachorowała w wieku:
a) sześciu lat
b) pięciu lat
c) ośmiu lat
d) czterech lat
Rozwiązanie

Siostra Antka – Rozalia – przyszła na świat, gdy bohater miał:
a) dwa lata
b) cztery lata
c) rok
d) sześć lat
Rozwiązanie

Pan Tomasz w noweli „Katarynka” spacerował ulicą Miodową:
a) od czterdziestu lat
b) od trzydziestu lat
c) od dwudziestu lat
d) od dziesięciu lat
Rozwiązanie

Od północy wieś w noweli „Antek” otaczały spadziste wzgórza porosłe:
a) leszczyną
b) sosnowym lasem
c) tarniną
d) głogiem
Rozwiązanie

Jedno z wiejskich dzieci nauczyciel z noweli „Antek” nauczył abecadła w ciągu:
a) pół roku
b) miesiąca
c) roku
d) trzech lat
Rozwiązanie

Stan bohatera „Kamizelki” znacznie pogorszył się:
a) w listopadzie
b) w sierpniu
c) we wrześniu
d) w październiku
Rozwiązanie

Kobieta z opowiadania „Kamizelka” całymi nocami:
a) przygotowała się do korepetycji
b) płakała
c) użalała się nad swoim losem
d) szyła
Rozwiązanie

W pokoju zajmowanym przez kobiety i dziewczynkę („Katarynka”) mieszkali przed nimi:
a) urzędnik sądowy i przwnik
b) urzędnik sądowy i krawiec emerytka
c) krawiec i lekarz
d) emerytka i malarz
Rozwiązanie

W swych krótkich dziełach Prus:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odszedł od jednowątkowej akcji
c) nie ograniczał luźnych epizodów
d) nie ograniczał odautorskich komentarzy
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) źle przyjęta
d) entuzjastycznie przyjęta
Rozwiązanie

Dla małej z noweli „Katarynka” przeprowadzka do nowego miejsca:
a) stała się nieszczęściem
b) wywołała chorobę
c) stała się inspiracją
d) nie zmieniła nic w jej życiu
Rozwiązanie

Domy w noweli „Antek” pokryte były:
a) gontem
b) dachówką
c) słomą
d) trzciną
Rozwiązanie

Wyroby Antka kupował od niego za parę groszy:
a) nauczyciel
b) szynkarz
c) wójt
d) kowal
Rozwiązanie

Antek chciał ofiarować wójtowej:
a) podkowę
b) kwiaty
c) krzyżyk
d) wystrugany wiatrak
Rozwiązanie

Akcja noweli „Katarynka” rozgrywa się w:
a) I połowie XIX wieku w Krakowie
b) II połowie XIX wieku w Krakowie
c) I połowie XIX wieku w Warszawie
d) II połowie XIX wieku w Warszawie
Rozwiązanie

Uwagę Antka stale odwracały wiatraki, które widział:
a) po drugiej stronie Wisły
b) z okien swojego domu
c) podczas pracy u kowala
d) z okien szkoły
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) botanicznym
c) filologicznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Lublina
c) Białegostoku
d) Zamościa
Rozwiązanie

Antka leniem i darmozjadem określała:
a) matka
b) żona kowala
c) wójtowa
d) żona nauczyciela
Rozwiązanie

Postawa dziewczynki wobec kalectwa z noweli „Katarynka” może być odczytana jako:
a) negatywny przykład
b) ostrzeżenie
c) pozytywne przesłanie
d) próba pocieszenia
Rozwiązanie

Kolegę, który wysłał dwóch kataryniarzy pod okna pana Tomasza, bohater noweli „Katarynka”:
a) zaprosił do restauracji
b) wyzwał na pojedynek
c) zwyzywał
d) pozwał do sądu
Rozwiązanie

Rolę symbolicznej granicy świata w noweli „Antka” pełni:
a) Wisła
b) most
c) wapienne wzgórze
d) wiatrak
Rozwiązanie

„Chorą kamizelczyznę” odkupił narrator od:
a) żony zmarłego mężczyzny
b) sąsiada
c) sprzedawcy staroci
d) żydowskiego handlarza
Rozwiązanie

Wybranką wójta okazała się piękna, bogata, młoda kobieta pochodzenia:
a) romskiego
b) niemieckiego
c) żydowskiego
d) ukraińskiego
Rozwiązanie

Kobiety, które obserwował z okna pan Tomasz z noweli „Katarynka”:
a) zajmowały się szyciem
b) pochodziły ze wsi
c) pracowały w fabryce
d) udzielały korepetycji
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Marek od Tamary”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Piotr znad Bugu”
Rozwiązanie

Tagi: