Nowele Prusa
      Nowele Prusa | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniabohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) dwanaście lat
c) czternaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Za kłamstwa małżonków z noweli „Kamizelka” należy ich:
a) ganić
b) potępiać
c) podziwiać
d) rozliczyć
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Wyroby Antka kupował od niego za parę groszy:
a) wójt
b) nauczyciel
c) kowal
d) szynkarz
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Zakopanem
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Chorą kamizelczyznę” odkupił narrator od:
a) sprzedawcy staroci
b) sąsiada
c) żony zmarłego mężczyzny
d) żydowskiego handlarza
Rozwiązanie

Rolę symbolicznej granicy świata w noweli „Antka” pełni:
a) wiatrak
b) most
c) wapienne wzgórze
d) Wisła
Rozwiązanie

„Kamizelka” opowiada przede wszystkim o:
a) przyjaźni
b) romansie
c) mezaliansie
d) niezwykłej miłości
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) oficera
c) zarządcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Akcja noweli „Katarynka” rozgrywa się w:
a) II połowie XIX wieku w Krakowie
b) II połowie XIX wieku w Warszawie
c) I połowie XIX wieku w Warszawie
d) I połowie XIX wieku w Krakowie
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” miał:
a) cztery pokoje
b) sześć pokoi
c) dwa pokoje
d) osiem pokoi
Rozwiązanie


Gdy niewidoma dziewczynka z noweli „Katarynka” usłyszała dźwięki katarynki:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) śmiała się
c) tańczyła
d) klaskała w ręce
Rozwiązanie

Bolesław Prus, nazywany pisarzem chwalącym:
a) codzienność
b) biedne dzielnice
c) skromność i ascezę
d) proste życie
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Lublina
b) Konstancina
c) Zamościa
d) Białegostoku
Rozwiązanie

Domy w noweli „Antek” pokryte były:
a) gontem
b) trzciną
c) dachówką
d) słomą
Rozwiązanie

Gdy dowiadujemy się w noweli „Katarynka” o przeszłości pana Tomasza mamy do czynienia z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) inwersją czasową
c) wsteczną projekcją
d) retrospekcją
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) matematyczno-fizycznym
c) filologicznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

W opowiadaniu „Kamizelka” służąca odeszła od małżeństwa :
a) w kwietniu
b) w październiku
c) we wrześniu
d) w lipcu
Rozwiązanie

Antka leniem i darmozjadem określała:
a) wójtowa
b) matka
c) żona nauczyciela
d) żona kowala
Rozwiązanie

Główny problem, który w noweli „Katarynka” poruszył Prus wiąże się z hasłem:
a) filantropii
b) pracy u podstaw
c) pracy organicznej
d) pokrzepienia serc
Rozwiązanie

W pokoju zajmowanym przez kobiety i dziewczynkę („Katarynka”) mieszkali przed nimi:
a) urzędnik sądowy i przwnik
b) urzędnik sądowy i krawiec emerytka
c) krawiec i lekarz
d) emerytka i malarz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Lalka” przez krytyków została:
a) źle przyjęta
b) optymistycznie przyjęta
c) entuzjastycznie przyjęta
d) pominięta w recenzjach
Rozwiązanie

Kobiety, które obserwował z okna pan Tomasz z noweli „Katarynka”:
a) udzielały korepetycji
b) pracowały w fabryce
c) zajmowały się szyciem
d) pochodziły ze wsi
Rozwiązanie

Siostra Antka – Rozalia – przyszła na świat, gdy bohater miał:
a) sześć lat
b) dwa lata
c) rok
d) cztery lata
Rozwiązanie

Brat Antka to:
a) Wojtek
b) Tadeusz
c) Janek
d) Michaś
Rozwiązanie

Teoria sokoła zawdzięcza swoją nazwę noweli „Sokół” autorstwa:
a) Dantego Alighieri
b) Boccacia
c) Woltera
d) Diderota
Rozwiązanie

Pan Tomasz w noweli „Katarynka” spacerował ulicą Miodową:
a) od dziesięciu lat
b) od trzydziestu lat
c) od dwudziestu lat
d) od czterdziestu lat
Rozwiązanie

Jeden z przyjaciół bohatera z noweli „Katarynka” czekał na proces w sprawie:
a) podziału majątku
b) podziału spadku
c) podważenia przepisania folwarku
d) rozwodu
Rozwiązanie

Stan bohatera „Kamizelki” znacznie pogorszył się:
a) w listopadzie
b) w październiku
c) we wrześniu
d) w sierpniu
Rozwiązanie

Najwybitniejsi autorzy pozytywizmu czynili z dzieci bohaterów swoich dzieł by:
a) ominąć cenzurę
b) wzbudzić w czytelniku współczucie
c) zwrócić uwagę na krzywdę najmłodszych
d) odwrócić uwagę od palących problemów
Rozwiązanie

Prus noweli w „Kamizelka” m.in. zwraca uwagę czytelnika na:
a) niski poziom życia mieszczańskiej rodziny
b) zubożenie arystokracji
c) los chłopów w II poł. XIX wieku
d) biedę na wsi
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Niwa”
b) „Opiekun Domowy”
c) „Mucha”
d) „Kurier Warszawski”
Rozwiązanie

W oczach narratora „Kamizelki” mężczyzna był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nieśmiały
c) pracowity
d) sumienny
Rozwiązanie

Dziewczynka z noweli „Katarynka” zachorowała w wieku:
a) ośmiu lat
b) sześciu lat
c) czterech lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

Z niemieckiego „Falkentheorie” to teoria:
a) sokoła
b) cebuli
c) zwięzłości
d) parapetowa
Rozwiązanie

Kamizelka, którą posiada narrator:
a) symbolizowała śmierć
b) była sfatygowana
c) była jego ulubionym strojem
d) lśniła czystością
Rozwiązanie

Wieś opisana przez Bolesława Prusa to miejsce:
a) położone przy fabryce włókienniczej
b) odcięte od świata
c) położone w centrum
d) położone nieopodal wielkiej aglomeracji
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Nałęczowie
c) Wiśle
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Po śmierci męża w noweli „Kamizelka” kobieta:
a) wyprowadziła się z mieszkania
b) ponownie wyszła za mąż
c) wynajęła służącą
d) przeprowadziła się do narratora
Rozwiązanie

Dla małej z noweli „Katarynka” przeprowadzka do nowego miejsca:
a) stała się nieszczęściem
b) wywołała chorobę
c) stała się inspiracją
d) nie zmieniła nic w jej życiu
Rozwiązanie

Uwagę Antka stale odwracały wiatraki, które widział:
a) z okien swojego domu
b) podczas pracy u kowala
c) po drugiej stronie Wisły
d) z okien szkoły
Rozwiązanie

Narrator „Antka”:
a) nie skupia się przedstawianiu jednego punktu widzenia
b) przedstawia wieś w krzywym zwierciadle
c) wyśmiewa się z chłopów
d) przedstawia jednostronnie wiejski świat
Rozwiązanie

Od północy wieś w noweli „Antek” otaczały spadziste wzgórza porosłe:
a) sosnowym lasem
b) leszczyną
c) głogiem
d) tarniną
Rozwiązanie

Jedno z wiejskich dzieci nauczyciel z noweli „Antek” nauczył abecadła w ciągu:
a) pół roku
b) miesiąca
c) roku
d) trzech lat
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) budowa cykliczna utworu
b) brak początku z końca akcji
c) zakłócenie chronologii akcji
d) budowa liniowa utworu
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny w „Kamizelce”:
a) jest rozciągnięty w czasie
b) nie występuje
c) jest wyraźnie zaznaczony
d) jest niezauwalny
Rozwiązanie

Wybranką wójta okazała się piękna, bogata, młoda kobieta pochodzenia:
a) niemieckiego
b) żydowskiego
c) ukraińskiego
d) romskiego
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Piotr znad Bugu”
b) „Marek od Tamary”
c) „Jan w Oleju”
d) „Witek z Siedlec”
Rozwiązanie

Gdy siostra Antka nagle zachorowała bohater miał:
a) dwanaście lat
b) sześć lat
c) osiem lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Kobieta z opowiadania „Kamizelka” całymi nocami:
a) szyła
b) użalała się nad swoim losem
c) płakała
d) przygotowała się do korepetycji
Rozwiązanie

Antek uczył się w szkole przez:
a) trzy miesiące
b) dwa miesiące
c) miesiąc
d) pól roku
Rozwiązanie

Antek uczył się zawodu u:
a) szynkarza
b) sołtysa
c) wójta
d) kowala
Rozwiązanie

Narrator „Kamizelki” był:
a) kolekcjonerem
b) antykwariuszem
c) handlarzem staroci
d) pamiętnikarzem
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) historii Polski
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” był:
a) urzędnikiem
b) bankierem
c) lekarzem
d) adwokatem
Rozwiązanie

Antek chciał ofiarować wójtowej:
a) kwiaty
b) wystrugany wiatrak
c) podkowę
d) krzyżyk
Rozwiązanie

Mężczyzna z opowiadania „Kamizelka” chorował wcześniej na:
a) zaziębienie
b) gruźlicę
c) zapalenie płuc
d) anginę
Rozwiązanie

Postawa dziewczynki wobec kalectwa z noweli „Katarynka” może być odczytana jako:
a) próba pocieszenia
b) negatywny przykład
c) pozytywne przesłanie
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Mężczyzna z „Kamizelki” to:
a) handlarz
b) urzędnik
c) nauczyciel
d) krawiec
Rozwiązanie

Końcowy fragment noweli „Antek” to:
a) odezwa
b) apel
c) ostrzeżenie
d) inwokacja
Rozwiązanie

Matka dziewczynki z noweli „Katarynka” kupiła jej za rubla:
a) słodycze
b) lalkę
c) palto na jesień
d) trzewiki
Rozwiązanie

Narrator opowiadania „Kamizelka” przypadkiem spotkał sąsiadów:
a) w Ogrodzie Botanicznym
b) na Rynku Starego Miasta
c) w Ogrodzie Saskim
d) na Krakowskim Przedmieściu
Rozwiązanie

W swych krótkich dziełach Prus:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie ograniczał luźnych epizodów
c) nie ograniczał odautorskich komentarzy
d) odszedł od jednowątkowej akcji
Rozwiązanie

Kolegę, który wysłał dwóch kataryniarzy pod okna pana Tomasza, bohater noweli „Katarynka”:
a) wyzwał na pojedynek
b) zwyzywał
c) pozwał do sądu
d) zaprosił do restauracji
Rozwiązanie

Matka Antka, aby zdobyć dla syna rubla na drogę zadłużyła się u:
a) sołtysa
b) szynkarza
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

Tagi: